Disclaimer Ross Tucker

Ross Tucker verleent je hierbij toegang tot rosstucker.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingenen en andere materialen. Ross Tucker behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Ross Tucker.nl is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte op Rosstucker.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Ross Tucker spant zich in om de inhoud op Rosstucker.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op Rosstucker.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ross Tucker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ross Tucker. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ross Tucker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.  

Wij zijn trotse partner en dealer van:
Wil je een offerte ontvangen?
Of heb je een Vraag?
Je ontvangt zo snel mogelijk van ons een antwoord of een offerte op maat!